EMDR

Egilah   Praktijk voor therapie en begeleiding

 
 1. Het EMDR-proces


 2. Voordat we het EMDR proces starten vraag ik je de nare gebeurtenis te vertellen met de details die erbij horen. We praten daar samen over en kijken wat in deze gebeurtenis jou het meest heeft aangegrepen. Met dit ‘beeld’ gaan we de EMDR-sessie doen. Soms is terugkijken en de nare ervaring weer voelen beangstigend. Als dat zo is, doen we eerst wat ontspanningsoefeningen waardoor eraan terugdenken makkelijker wordt.

 1. Sets oogbewegingen of geluiden leiden er in de loop van het EMDR-proces toe dat een nare herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Je kunt steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terugdenken. Vaak veranderen de herinneringsbeelden zelf ook; ze worden bijvoorbeeld waziger of kleiner. Of je ontwikkelt spontaan nieuwe gedachten of inzichten, die een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Zo krijgt de schokkende ervaring een plek in

 2. je leven.


Het belangrijkste doel van EMDR is te helpen nare herinneringen

te verwerken,

zodat de klacht vermindert of verdwijnt. 

EMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is de verzamelnaam voor een aantal procedures die gebruikt worden bij de behandeling van herinneringen aan schokkende ervaringen.


Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd de procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.


EMDR wordt gebruikt bij onverwerkte traumatische ervaringen. Een ongeluk dat je zelf hebt meegemaakt of waar je toeschouwer bij was, een verkrachting, het verlies van een geliefd persoon zijn voorbeelden van gebeurtenissen die diep ingrijpen in iemands leven.


Meestal geven deze gebeurtenissen aanleiding tot gevoelens van angst, boosheid, hulpeloosheid en machteloosheid. Het kost tijd en energie om nare ervaringen te verwerken. Soms lukt dat op eigen kracht of met goede hulp uit de omgeving. Maar soms zijn de nare ervaringen zo ontwrichtend en pijnlijk dat iemand niet in staat is het een plek te geven waardoor de herinnering aan de nare gebeurtenis blijft terugkomen. Je (her)beleeft de nare gebeurtenis van toen bijna dagelijks. Als reactie hierop ga je de situaties vermijden die je doen denken aan de nare ervaringen of die de nare ervaringen weer bij je naar boven halen. Heel vaak gaat dit vermijdingsproces gepaard met nog meer emotionele problemen, zoals angst, paniek, hulpeloosheid, afschuw en vermijding. Waardoor je ernstig beperkt wordt  in je dagelijkse functioneren thuis en op het werk. We noemen dit een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).


PTSS is het primaire indicatiegebied voor EMDR. Maar  ervaringen met deze methode laten zien, dat je ook psychische klachten kunt behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid of depressie en gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid.


‘Voorwaarde’ is dat je klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Dat zijn gebeurtenissen die zulke sporen hebben nagelaten in je geheugen, dat je er nu nog steeds last van hebt. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, misbruik, akelige ervaringen op medisch gebied, een groot verlies, werk-gerelateerde incidenten en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

 1. Daarna vraag ik je welke gevoelens in je opkomen bij het nare beeld en de negatieve opvatting, en starten we het proces met de oogbewegingen (of tikjes op je knie) waardoor de verwerking van het trauma kan plaatsvinden.

 1. Tijdens de EMDR sessie zit je tegenover mij en zal ik je vragen om het naarste beeld  dat je op ‘dat moment’ over de gebeurtenis hebt, in je te laten opkomen. Mensen die zo’n nare gebeurtenis meemaken, ervaren na afloop ook dat ze een mening hebben over zichzelf of het eigen handelen tijdens de nare gebeurtenis. In de EMDR sessie praten we over deze negatieve gedachten en koppelen die aan een positieve overtuiging  die

 2. je zou willen hebben over jezelf bij het nare beeld van de gebeurtenis.

 1. Na afloop van een sessie kunnen de effecten nog even doorwerken.

 2. Dat geeft mensen soms het idee, dat ze de regie kwijt zijn.

 3. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Zo’n effect houdt in de regel niet lang aan.

 1. Soms is de klacht niet in een sessie te behandelen. En soms zit ‘onder’ de behandelde ervaring een andere nare ervaring die ook zijn werk doet maar in aanvang was vergeten. Dan zijn meerdere EMDR -sessies noodzakelijk.