Privacyverklaring

Praktijk Egilah gevestigd aan ‘t Zand 27 in Amersfoort7 en de Floralaan 17 in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ingrid Wijnands is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Egilah. Zij is te bereiken via ingrid@egilah.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Egilah verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Zorgverzekeraar: naam en klant of relatienummer

HOE KOMEN WIJ AAN JOUW GEGEVENS?
Bovenstaande persoonsgegevens hebben we van jouzelf verkregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ingrid@egilah.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Praktijk Egilah verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je – nadat je jezelf bekend gemaakt hebt bij ons – te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het maken van facturen die geaccepteerd worden door zorgverzekeraars
– Het afhandelen van jouw betaling
– Communicatie tussen bedrijf en websitebezoekers
– Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail
– Analyse van statistieken en optimalisatie van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Egilah neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Egilah) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Egilah bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Egilah verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de regel worden gegevens pas verstrekt aan andere zorgverleners, nadat dit is afgesproken met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Egilah gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De analytische cookies worden verzameld zijn cookies om het gedrag van de bezoeker op onze website te analyseren om de website zo gebruiksvriendelijke en optimaal mogelijk te maken.

De trackingcookies gebruiken wij omdat wij het gedrag van jou als websitebezoeker willen analyseren om jou als bezoeker willen laten profiteren van inhoud welke wordt weergegeven op basis van jouw surfgedrag. Deze cookies dienen alleen om advertenties af te stemmen op jou als gebruiker.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Egilah en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoons-
gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar ingrid@egilah.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger-servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Egilah wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Egilah neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Egilah via ingrid@egilah.nl.

Praktijk Egilah heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– SSL. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Na je aanmelding in de Praktijk worden je gegevens – voor zover ze nodig zijn voor een behandeling of begeleiding – versleuteld opgeslagen op beveiligde opslagmedia.

Contact informatie

Praktijkadres Apeldoorn
Floralaan 17A, 7321 BA Apeldoorn

Praktijkadres Amersfoort
‘t Zand 27, 3811 GB Amersfoort

Mobiel: 06 – 226 054 36
E-mail: info@egilah.nl

AGB-code praktijk: 94-57508
AGB-code therapeut: 94-010696