Systeemtherapie

Systeemtherapie: een beter zicht op de interacties tussen jou en jouw
wereld

Bij systeemtherapie wordt je problematiek bekeken in samenhang met jouw leefomgeving; ook wel je ‘systeem’ genoemd. Daarmee wordt alles bedoeld wat een belangrijk onderdeel van je leefwereld vormt: gezin, familie, school, vriendenkring, werk enzovoort. Het gezin van herkomst (ouders, broers, zussen) is vaak het eerste belangrijke sociale systeem. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: partner en kinderen. Bij de behandeling houd ik er rekening mee dat anderen (bewust en onbewust) invloed uitoefenen op de problemen die jij ervaart. Samen onderzoeken we hoe we een eventuele vicieuze cirkel kunnen doorbreken. Zo wordt voorkomen dat een probleem in stand wordt gehouden door jouw omgeving en kunnen blijvende veranderingen en ondersteuning door jouw leefomgeving worden aangemoedigd. Een belangrijk doel van systeemtherapie is het zicht krijgen op de interacties tussen jezelf en je leefwereld, en de samenhang met de reden waarvoor je jezelf hebt aangemeld.

Systeemtherapie

In systeemtherapie werk ik met jou en gaat het vaak over het gezin van herkomst. Dat is het gezin waarin we zijn geboren en opgegroeid (maar niet altijd; bijvoorbeeld als je bent geadopteerd). De plek in je gezin, je gevoel over de onderlinge relaties, de context van school en werk, maar ook de achtergrond van je ouders hebben invloed op jou en de wijze waarop je jezelf ziet en beleeft in de wereld. Was het een warme en begrijpende omgeving waarin je bent opgegroeid, of juist een emotioneel arme en eenzame tijd?

Je lichaam kan zichzelf na trauma onvoldoende vanzelf herstellen

Familieopstelling

Bij systeemtherapie maken we vaak gebruik van een opstelling van je gezin van herkomst. We kijken samen naar wat er is gebeurd, hoe jij het hebt beleefd en gevoeld. We doen dat door je broers en zussen, je vader en moeder en mogelijk belangrijke anderen op te stellen met poppen op de tafel of met matjes op de grond. Elke pop of elk matje representeert iemand uit je gezin. Op deze manier kun je het voor je zien en ook voelen wat het met je heeft gedaan en nog doet. Je merkt wat jou daarbij gezond en sterk heeft gemaakt. Wat je verbonden heeft met trauma (bijvoorbeeld het trauma van niet geliefd of niet beschermd of niet gewild) of wat je hebt gedaan om te overleven.

Somatic Experiencing

Bij systeemtherapie werk ik ook regelmatig met Somatic Experiencing. Veel gedragstherapieën zijn gericht op het mentale aspect van je goed voelen. Bij Somatic Experience wordt ook je lichaam betrokken in het herstelproces. SE is ontwikkeld door Peter Levine. Mensen zijn meestal in staat om veranderingen en emotionele gebeurtenissen te reguleren. Ze maken dan gebruik van uitlaatkleppen om hiermee om te gaan: erover praten, sporten, muziek maken. Bij trauma zijn deze uitlaatkleppen vaak niet (meer) voldoende behulpzaam. SE richt zicht op het signaleren en behandelen van de gevolgen van trauma.

Gebeurtenissen op jonge leeftijd kunnen veel later nog een effect hebben. Als je iets ingrijpends hebt meegemaakt, is je lichaam niet altijd in staat om dit uit zichzelf los te laten. Dit zorgt ervoor dat je later in je lichaam last kunt krijgen van allerlei klachten. De oorzaak zoek je misschien niet direct in een geestelijk trauma, maar eerder in een lichamelijke oorzaak. Toch kan een trauma wel degelijk de oorzaak zijn van lichamelijke klachten. Hoe gaat dit proces in zijn werk?

systeemtherapie

Vechten, vluchten, bevriezen

Peter Levine stelt dat mensen bij een ingrijpende gebeurtenis drie mogelijke reacties hebben: vechten, vluchten of bevriezen. De energie die door deze acties ontstaat, moet ook weer ontladen worden, zodat mensen van een trauma kunnen herstellen. Soms blijft die energie in het lichaam zitten. Dit merk je op den duur aan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, depressie en uitputting.

Somatic Experiencing

Bij Somatic Experiencing gaat het om wat er zich in je lichaam afspeelt. Je leert waar deze sensaties en gevoelens vandaan komen. Hierdoor kan de ontlading van je overlevingsenergieën, ontstaan uit het trauma, op gang gebracht worden en leert je lichaam langzaam om het opgeborgen trauma zelf los te laten. Ben je geïnteresseerd in deze methode of wil je meer weten over hoe ik je hierbij zou kunnen helpen? Neem dan contact met mij op, dan kijken we samen wat ik voor je kan betekenen.

Vergoeding

Een vergoeding van €40- tot €50,- is mogelijk, mits je aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en de polis. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polis wordt soms bedrag per jaar vergoedt, dat is altijd na aftrek van de wettelijke eigen bijdrage.

Deel dit artikel